Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020

Παρουσίαση φωτογραφικού λευκώματος "Αιθίοψ"Η ομάδα του Φωτογραφικού Εργαστηρίου 2019 που εστίασε στις φυλές του ποταμού Όμο στην Αιθιοπία σας καλεί στην παρουσίαση του φωτογραφικού λευκώματος τους.

Κυριακή 19.1.2020, 20:30 μμ. | Χώρος: Αρδηττός | Χαρβούρη 2 & Ευγενίου Βουλγάρεως, Μετς.