ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Προς αναγνώστες:
Στείλτε τις παρατηρήσεις, τις ερωτήσεις και τις προτάσεις σας με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mousikaproastia@gmail.com
Προς καλλιτέχνες:
Τα Μ.Π. είναι ανοιχτά σε κάθε καλλιτέχνη που θέλει να παρουσιάσει τη δουλειά του, και ιδιαίτερα σε νέους δημιουργούς που δεν έχουν πρόσβαση στο κυρίαρχο μουσικο-δημοσιογραφικό σύστημα. Για την ταχυδρομική αποστολή νέων cd και την παρουσίασή τους στις σελίδες του blog, επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: mousikaproastia@gmail.com