Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021

Τάκης Βαρελάς: Οι λησταί των πόλεων 

Το έργο «Οι λησταί των πόλεων» του ζωγράφου Τάκη Βαρελά είναι εμπνευσμένο από το άρθρο του Σταύρου Καλλέργη που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Σοσιαλιστής» Αρ. 14 τον Οκτώβρη του 1892Το άρθρο του Σταύρου Καλλέργη είναι αναφορά στις μεγάλες απεργίες των μεταλλωρύχων της Λαυρεωτικής και στην επίθεση του Στρατού και της Αστυνομίας για να πνιγεί η απεργία. 


***


ΟΙ ΛΗΣΤΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

(Άρθρο του Στ. Καλλέργη)
Παράξενο πράγμα είναι να βλέπει τις εις τας καθημερινάς εφημερίδας ότι υπάρχουν λησταί εις τα βουνά και ότι πρέπει να εξοντωθούν. Όχι, οι λησταί δεν είναι εις τα βουνά, αλλ’ εις τας πόλεις και αυτοί πρέπει να εξοντωθούν, διότι αυτοί είναι επικίνδυνοι. Λησταί, δε, των πόλεων είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν κρεμάσει την κάπαν των άλλοι εις κανέν φιλανθρωπικόν κατάστημα και τιτλοφορούνται φιλάνθρωποι, άλλοι εις καμίαν εκκλησίαν και τιτλοφορούνται θεοσεβείς, άλλοι έχουν κανέν κατάστημα εις το οποίον εργάζονται 500 ή 1.000 ή 2.000 άνθρωποι και απολαμβάνοντες το προϊόν της εργασίας αυτών τιτλοφορούνται ευεργέται, άλλοι έχουν σχηματίσει ληστοσυμμορίαν (εταιρίαν) και εμπορευόμενοι την εργασίαν εργατών τιτλοφορούνται φιλοπρόοδοι.

Π.χ., εις το Λαύριον υπάρχουν δύο τοιαύται φιλοπρόοδοι εταιρίαι, αι οποίαι έχουν μερικάς χιλιάδας εργάτες, οίτινες εργάζονται εις βάθος 200, 300 μέτρων, βγάζουν χρυσάφι, ασήμι και άλλα πολλά μέταλλα, τα αρπάζουν αυτοί, οι οποίοι δεν εργάζονται, κερδίζουν εκατομμύρια, τρώγουν διάφορα ωραία φαγητά, περιφέρονται αμαξάδα, εις δε τους εργάτας, οι οποίοι τα βγάζουν με θυσίαν της ζωής των, τους δίνουν τρεις, τέσσαρας δραχμάς σα ζητιανιά διά να τρώνε ψωμί και κρεμμύδια και καμιά φορά ούτε αυτά δεν τους τα δίνουν. Τους τα καθυστερούν ένα μήνα, ενάμισι και τούτο για να βαρύνονται οι εργάται να περιμένουν και να φεύγουν, αυτοί δε οι αξιότιμοι φιλοπρόοδοι ΚΥΡΙΟΙ να τους κλέπτουν και αυτά τα ολίγα χρήματα. Αλλά τους ένιωσαν ευτυχώς προ ολίγων ημερών οι εργάται Λαυρίου και έκαμαν απεργίαν δι’ αυτήν τη ληστείαν και τους ηνάγκασαν να τοις δώσουν τα καθυστερούμενα ενός και ημίσεως μηνός ημεροδούλια.

Όλοι λοιπόν, και Τύπος και εργάται και πάντες οι ευσυνείδητοι άνθρωποι, πρέπει να στρέψωμεν τα βλέμματά μας εις τους ληστάς των πόλεων και όχι των ορέων. Οι λησταί των ορέων δε βλάπτουν τους εργάτας. Αυτοί καταδιώκουν τους ληστάς των πόλεων, οι οποίοι περιφρουρούνται υπό των νόμων τους οποίους οι ίδιοι εψήφισαν και ψηφίζουν, διότι αυτοί είναι και υπουργοί και βουλευταί. Αυτοί εκμεταλλεύονται το παν και πιπιλίζουν σαν τας βδέλας το αίμα των εργατών. Τι άδικον! Εις τους ληστάς των ορέων θάνατος, εις, δε, τους ληστάς των πόλεων δόξα, τίτλοι, τιμαί, προνόμια, πλούτη, αυτοί βουλευταί, αυτοί υπουργοί, αυτοί δήμαρχοι, αυτοί όλα, εις όλα και απ’ όλα.
Εργάται ξυπνήσωμεν, εργασθώμεν από κοινού, προς αποτέλεσιν μιας μεγάλης εκ του στοιχείου των πασχόντων δυνάμεως διά ν’ απαλλαχθώμεν, τέλος, από τους ληστάς, οι οποίοι μας ρουφούν το αίμα μας, τον ιδρώτα μας.

Οι λησταί είναι εις τας πόλεις, όχι εις τα βουνά.
Σταύρος Καλλέργης

Δεν υπάρχουν σχόλια: