Σάββατο 2 Ιανουαρίου 2021

BAiLDSA - i want my bars back 


BAiLDSA - i want my bars back

e-single release December 2020 Music, lyrics and video by BAiLDSA. Mixed and mastered by Yianz Goud at Foundry Recording Studio Thessaloniki, Greece (2020).

Δεν υπάρχουν σχόλια: