Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2019

Με στίχους του Σωτήρη Κακίση τα ημερολόγια της Ερατώς για το 2020


ΤΑ ΗΜΕΡΟΛόΓΙΑ ΤΟΥ 2020 ΤΗΣ ΕΡΑΤώΣΜΕ ΣΤίΧΟΥΣ ΑΠό ΤΑ ΤΡΑΓΟύΔΙΑ ΤΟΥ ΣΩΤήΡΗ ΚΑΚίΣΗ ... ΚΑΙ ΕΞώΦΥΛΛΑ ΤΟΥ ΧΡήΣΤΟΥ ΚΕΧΑΓιόΓΛΟΥ ...Δεν υπάρχουν σχόλια: