Τρίτη 14 Ιουνίου 2022

Ανδριόπουλος, "Εικόνες", 1978
Ριζοσπάστης, 11 Μαΐου 1978.Κι ένα τραγούδι από τον δίσκο με τον μοναδικό Νίκο Δημητράτο...

Δεν υπάρχουν σχόλια: