Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2016

10 στιγμές τραγουδιών (3/10)
"πως έχεις δίκιο καταλαβαίνω / φουρτούνες τέτοιες περάσαμε κι εμείς"Δεν υπάρχουν σχόλια: