Κυριακή 16 Μαρτίου 2008

Θυμωμένη Τέχνη ΙΙ
Θυμώσαμε, διαμαρτυρηθήκαμε, συζητήσαμε, προβληματιστήκαμε. Όταν η εξουσία απαξιώνει τον πολιτισμό, είναι χρέος μας να τον υπερασπιστούμε. Οι μέχρι τώρα συναντήσεις μας και η σιωπηρή διαμαρτυρία μας, μας δίνουν τη δύναμη να προχωρήσουμε.

Υπάρχουν ερωτήματα και προτάσεις.
- Τι γίνεται με τις επιχορηγήσεις μέσα από τους κρυφούς λογαριασμούς; Πότε επιτέλους θα γίνει πράξη η κατάργησή τους;
- Οι γνωμοδοτικές επιτροπές για τις επιχορηγήσεις να λειτουργούν με συγκεκριμένα κριτήρια, μακρυά από συνδιαλλαγές.
- Γιατί οι πολιτιστικές προτάσεις ελάχιστα αφορούν την επαρχία;
- Η τοπική αυτοδιοίκηση να στηρίξει την πολιτιστική δημιουργία.
- Να ενισχυθούν οι νέοι καλλιτέχνες (παραχώρηση δημόσιων χώρων, παλιών εργοστασίων κ.λ.π.).
- Να δημιουργηθεί Εθνικό Συμβούλιο Τεχνών και πολιτισμού.
- Να συσταθεί παρατηρητήριο για τον πολιτισμό.
- Οργάνωση δικτύου βιβλιοθηκών .
- Σύνδεση καλλιτεχνών και δημιουργών με υπαρκτά κοινωνικά και πολιτικά κινήματα.
- Προώθηση της τέχνης με κριτήρια κοινωνικής της λειτουργίας και όχι εμπορικής αποδοτικότητάς της.

Για όλα αυτά και όσα ακόμη μας απασχολούν, θέλουμε και μπορούμε να οργανώσουμε τη δράση μας, για να προχωρήσουμε με συγκεκριμένες και ουσιαστικές αποφάσεις, για να μετατρέψουμε το θυμό σε δημιουργία.

Σας καλούμε την Τρίτη 18 Μαρτίου 2008 στις 6.00 μ.μ. σε ανοιχτή συνάντηση-συνέλευση στο θέατρο ΧΥΤΗΡΙΟ (ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: